اخبار و مقالات

بکارگیری هوش مصنوعی در تعیین اهداف فروش
هوش مصنوعی

بکارگیری هوش مصنوعی در تعیین اهداف فروش

تعیین اهداف فروش همیشه دارای انحراف وعلم نادرست با پیش بینی های غیر دقیق بوده است ، اگر بد انجام شود با عواقب جدی همراه است.
داگ چونگ استدلال می کند که بکارگیری تجزیه و تحلیل پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است منجر به دست آمدن نتایج دقیق تری شود و جوابگوی این مشکل باشد.

ادامه مطلب
با ما در تماس باشید