بکارگیری هوش مصنوعی در تعیین اهداف فروش

بکارگیری هوش مصنوعی در تعیین اهداف فروش

تعیین اهداف فروش همیشه دارای انحراف وعلم نادرست با پیش بینی های غیر دقیق بوده است ، اگر بد انجام شود با عواقب جدی همراه است.
داگ چونگ استدلال می کند که بکارگیری تجزیه و تحلیل پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است منجر به دست آمدن نتایج دقیق تری شود و جوابگوی این مشکل باشد.

با ما در تماس باشید